Curlinghallen, Karlstad

Sapa Byggsystem: 2074 Entrédörrar. 3074 Glasparti. 1074 Lättväggs-fönster i Parocvägg. 2074 Utrymnings-dörrar. 7000 Räcke med glas. Glasskärmtak med rostfria infästningar och dragstag.

Glasvägg: med personsäkert isolerglas fogade skarvar.

Glas: 2-glas super energi.

Facebook Instagram