Om företaget

Karlstad Byggaluminium & Montage AB

bildades 2005 genom samgående av två etablerade företag i aluminiumbranschen,
f d Aluminium Montage i Karlstad AB och före detta Karlstad Byggaluminium Försäljnings AB.

2016-01-01 förvärvar Karlstad Byggaluminium & Montage AB tillsammans med ABAX Dörrsystem AB aktieposter
i Dala Metallpartier AB och som nya delägare öppnas nya större möjligheter för ett maximalt utnyttjande
av vår produktionskapacitet av aluminiumprodukter i Mellansverige och Mälardalen.

Företaget ägs av:


Christer Jowenberg


Olle Bodin


Jan Wallin


Thomas Johansson


Thomas Andersson


Peter Andersson

Våra medarbetare:


Niklas Ahlsén


Emil Larsson


Andreas Andersson


Joakim Bodin


Magnus Larsson

 

Vårt företag finns i Karlstad på Ilanda Industriområde, Skåre i ljusa och ändamålsenliga verkstadslokaler med en modern maskinpark anpassad för effektiv tillverkning av aluminiumprodukter. De största kunderna är byggentreprenörer, bostadsrättsföreningar, fastighetsägare och glasmästerier. Företaget vänder sig även till privatpersoner. Vi är väl förtrogna med anbuds- och offertberäkningar samt objektansvar och kan redan på projektstadiet föreskriva väl genomtänkta och hållbara lösningar och därmed undvika kostsamma och obehagliga överraskningar i framtiden. Vi levererar produkter med hög kvalitet och montage i rätt tid!